Pravila

Otvoren poziv za autore , Short cut 2020.

 

Opšta pravila:

Udruženje za medijsku afirmaciju „MAT“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno dobrovoljno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi medijske afirmacije svih segmenata društva kroz izradu audio-video matrijala, novinarskih članaka i izradu interenet prezentacija. Kao jedan od ciljeva Udruženja je organizovanje festivala koji svojim sadržajem doprinose ravoju kulture kao što je od 2016. godine organizovanje Međunarodnog festivala kratkomertažnih filmova „Short cut”.

Međunarodni festival kratkomertažnih filmova „Šort kat“ („Short cut”) je kulturno-edukativni projekat koji se sastoji od festivalskog dela takmičarskog karaktera i izložbe fotografija “Objektiv (n)i” koja od ove godine takođe ima takmičarski karakter.

Naziv Festivala sam po sebi ukazuje na to da prijavljeni radovi treba da budu kratki i ne duži od 15 minuta. Tematika filmova treba da je iz oblasti: ekologije, turizma i života.

Festival se održava 29. i 30. avgusta 2020. godine i na njemu će biti prikazani selektovani kratki igrani, dokumentarni i animirani filmovi. Festival je otvoren kako za filmove domaćih autora tako je okrenut i autorima iz celog sveta.

Javni poziv za takmičarski deo „Short cut” festivala je od 1. do 15. Jula 2020. godine. Pristigle radove pregleda selektorska komisija koja neće uzimati u razmatranje radove koji sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaj.

Kao prateći program festivala biće organizovana izložba fotografija na temu „Objektiv(n)i koja će o dove godine imati takmičarski karakter.

Na Festivalu će biti dodeljena prva nagrada za kategoriju ekologija, prva nagrada za kategoriju, turizam i prva nagrada za kategoriju živor, posebna nagrada za animirani film, Gran-pri festivala kao i specijalna nagrada za poseban utisak. Takođe, festivalski žiri dodeliće prvu nagradu autoru najbolje fotografije.

Pristigle radove koje odabere selekciona komisija, pregleda stručani žiri u sastavu: Goran Lukić producent iz Sremske Mitrovice i Ranko Jurijević marketing dizajner it Inđije.

Javni poziv za autore filmova traje do 15. jula dok je foto konkurs otvoren do kraja jula.

 

PRAVILA UČEŠĆA

– Film ne sme da traje duže od 15 minuta

– Film ne sme biti proizveden pre 2018. godine

– Udruženje “MAT” može koristiti delove ili kompletne filmove u službi promocije

– Autor snosi odgovornost po pitanju autorskih prava filma

– Autori čiji filmovi budu selektovani za festival potrebno je da dostavie: popunjen formular, fotografiju autora iI film u formatu MPEG-4 (preko servisa www.wetransfer.com, ili transferxl.com) a najkasnije do 05.08.2020. na mail shortcutfest@gmail.com.

– Prijavni formular možete preuzeti ovde…

preuzmi

 

KONKURS ZA FOTOGRAFIJU

Organizatori „Short cut“ festivala u okviru pratećeg programa organizuju izložbu fotografija pod nazivom „Objektiv(n)i“,  te ovom prilikom pozivaju sve zainteresovane da ukoliko žele da učestvijuju na izložbi, fotografije sa ličnim podacima i kontakt telefonom dostave na mail shortcutfest@gmail.com sa naznakom za foto konkurs “Short cut”, od 01. do 31. jula 2020. godine. Autori fotografija za takmičarski konkurs mogu poslati maksimalno 10 fotografija, veličina duže stranice prihvatljivih digitalnih fotografija ne može biti manja od 3.000 piksela, tip datoteke može biti samo jpg tj. jpeg i maksimalna veličina datoteke ne sme preći 20MB.