Pravila 2022

Otvoren poziv za autore , Short cut 2022.

 

Opšta pravila:

Udruženje za medijsku afirmaciju „MAT“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno dobrovoljno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi medijske afirmacije svih segmenata društva kroz izradu audio-video matrijala, novinarskih članaka i izradu interenet prezentacija. Kao jedan od ciljeva Udruženja je organizovanje festivala koji svojim sadržajem doprinose ravoju kulture kao što je od 2016. godine organizovanje Međunarodnog festivala kratkomertažnih filmova „Short cut”.

Međunarodni festival kratkomertažnih filmova „Šort kat“ („Short cut”) je kulturno-edukativni projekat koji se sastoji od festivalskog dela takmičarskog karaktera i izložbe fotografija “Objektiv (n)i” koja i ove godine takođe ima takmičarski karakter.

Naziv Festivala sam po sebi ukazuje na to da prijavljeni radovi treba da budu kratki i ne duži od 15 minuta. Tematika filmova treba da je iz oblasti: ekologije, turizma i života.

Festival se održava 27. avgusta  2022. godine i na njemu će biti prikazani selektovani kratki igrani, dokumentarni i animirani filmovi. Festival je otvoren kako za filmove domaćih autora tako je okrenut i autorima iz celog sveta.

Javni poziv za takmičarski deo „Short cut” festivala je od 15. do 31. maja 2022. godine. Pristigle radove pregleda selektorska komisija koja neće uzimati u razmatranje radove koji sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaj.

Kao prateći program festivala biće organizovana izložba fotografija na temu „Objektiv(n)i koja će i ove godine imati takmičarski karakter.

Na Festivalu će biti dodeljena prva nagrada za kategoriju ekologija, prva nagrada za kategoriju, turizam i prva nagrada za kategoriju živor, posebna nagrada za animirani film i Gran-pri festivala kao. Takođe, festivalski žiri dodeliće prvu nagradu autoru najbolje fotografije.

Pristigle radove koje odabere selekciona komisija, pregleda stručani žiri i doneti odluku o pobednicima.

Javni poziv za autore filmova traje do 31 maja. dok je foto konkurs otvoren do 1. juna.

 

PRAVILA UČEŠĆA

– Film ne sme da traje duže od 15 minuta

– Film ne sme biti proizveden pre 2020. godine

– Udruženje “MAT” može koristiti delove ili kompletne filmove u službi promocije

– Autor snosi odgovornost po pitanju autorskih prava filma

– Autori čiji filmovi budu selektovani za festival biće obavešteni najkasnije do 20. juna 2022.

–  Autori filmova su u obavezi da dostave: popunjen formular, fotografiju autora iI film u formatu MPEG-4 (preko servisa www.wetransfer.com, ili transferxl.com) na mail shortcutfest@gmail.com.

– Prijavni formular možete preuzeti ovde…

 

 

KONKURS ZA FOTOGRAFIJU

Organizatori „Short cut“ festivala u okviru pratećeg programa organizuju izložbu fotografija pod nazivom „Objektiv(n)i“,  te ovom prilikom pozivaju sve zainteresovane da ukoliko žele da učestvijuju na izložbi, fotografije sa ličnim podacima i kontakt telefonom dostave na mail shortcutfest@gmail.com sa naznakom za foto konkurs “Short cut”, od 15. maja do 1. juna 2022. godine. Autori fotografija za takmičarski konkurs mogu poslati maksimalno 10 fotografija, veličina duže stranice prihvatljivih digitalnih fotografija ne može biti manja od 3.000 piksela, tip datoteke može biti samo jpg tj. jpeg i maksimalna veličina datoteke ne sme preći 20MB.

Izložba selektovani fotografija za takmičenje biće upriličena od 19. do 26. avgusta 2022. godine