Nagrađene fotografije na konkursu „Objektiv(n)i“ 2020

Prvo mesto – Bransha Gautier /Austrija

 

 

Drugo mesto – Hadi Nasiri “Omid“ /  Iran

 

Treće mesto – Vanja Matić / Srbija